Projekty

Co se stalo?

Projekt do předmětu Semantic Web, jehož cílem bylo z české verze wikipedie vyextrahovat data (časové údaje) a prezentovat je v podobě vhodné i pro další strojové zpracování.

RIES - Voting Key

Projekt do předmětu Computer-Mediated Communication, jehož cílem bylo navrhnout způsob, jak usnadnit zadávání bezpečnostních kódů. Bezpečnostní kódy jsou používáy pro elektronické volby, pro potvrzení citlivých operací (např. v el. bankovnictví) a uživatel je musí přepsat z papíru/SMS do aplikace.

CSummaK

Bakalářská práce, ve které jsem navrhl a implementoval systém pro automatickou sumarizaci a evaluaci textů. Část pro získávání referenčních extraktů byla napsána jako webová aplikace v PHP. Sumarizační a evaluační systém byl implementován v jazyce C++.

Hlasování v parlamentu

Zajímalo mně, jak "loajální" byli a jsou jednotliví poslanci. Proto jsem si stáhl výsledky hlasování z parlamentu a spočítal některé zajímavé ukazatele - jak často chybí, zdržují se hlasování, který jiný poslanec hlasuje nejpodobněji, jak často hlasují shodně s vládou, ... Výsledek jsem se snažil vizualizovat, ale výsledek není tak intuitivní, jak jsem předpokládal.

V říjnu jsem se dozvěděl, že mySociety vypisuje granty na podporu transparentnosti v politice. Proto jsem poslal svůj návrh, ve kterém jsem navrhoval možná rozšíření projektu. Když jsem zjistil, že se soutěže účastní i kohovolit.eu se svým projektem, rozhodl jsem se je podpořit, a nakonec byli vybráni již v prvním kole.

MBoinc

Program, který jsem napsal ve 2. ročníku a měl umožnit snadnější správu BOINC klientů. V té době bylo možné API vyčíst pouze ze zdrojových kódů oficiálního klienta.

MAjax

Knihovna, která se snažila usnadnit tvorbu PHP aplikaci používajících AJAX. Vznikla necelé tři měsíce po vydání JQuery.

Blog

Na svém blogu rozebírám problémy, na které jsem narazil.

Prezentace

Přehled prezentací, které jsem vytvořil k různým příležitostem.

Patche

Pokud v nějakém OSS programu narazím na chybu, snažím se přispět zasláním patche, který daný problém odstraní.