Martin Majliš

Bydliště:
Pátkova 3, Praha 8, 182 00
Věk:
26
E-mail:
martin@majlis.cz
Vzdělání:
2008 - 2011
Matematicko-fyzikálni fakulta, Univerzita Karlova v Praze
NMgr. - Matematická lingvistika
Diplomová práce: Velký mnohojazyčný korpus
2005 - 2008
Matematicko-fyzikálni fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Bc. - Programování
Bakalářská práce: Sumarizace textu
2004 - 2005
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Bc. - Informatika a výpočetní technika
Praxe:
2011 -
Ústav formální a aplikované lingvistiky UK
vědecký pracovník
strojový překlad, strojové učení, distribuované systémy
2006 - 2011
OSVČ
analýza, implementace e-shopů a redakčních systémů
PHP, MySQL, XHTML, XML, JavaScript, CSS
2010 - 2011
První certifikační autorita, a.s.
vývojář
Perl, Oracle, Bash, XHTML, JavaScript, CSS
2006 - 2008
Aira GROUP s.r.o.
vývojář (analýza, specifikace, implementace), interní školení, komunikace se zákazníkem
PHP, MySQL, XHTML, JavaScript
Projekt: ESO Travel
Znalosti:
  • Perl, C++, PHP, JavaScript, C, bash
  • Python, Java, C#
  • MySQL, PostgreSQL, Oracle
  • (X)HTML, AJAX, XML, XSLT, CSS
  • R, Matlab
  • UML, návrhové vzory, SVN
Jazyky:
  • Anglický jazyk - FCE
  • Německý jazyk - pasivně
Členství:
Další:
Martin Majliš CV in English CV v PDF CV v ODF LinkedIn SlideShare